ERB Certificaat 

ERB  (Erkend Restauratie Bouwbedrijf) 

Bouwbedrijf Robbemondt mag sinds 1 mei 2015, middels een samenwerkings-verband met G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf uit Brakel, restauratie-werkzaamheden onder het certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf uitvoeren. Het ERB-certificaat  is bestemd voor bouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in het restaureren van monumentale objecten. Ruime restauratie ervaring met het Nederlands erfgoed is hierbij een absolute vereiste. Juist dat laatste heeft Robbemondt, samen met Van der Ven, door veel inzet en toewijding de afgelopen jaren met groot succes bewezen. Middels het ERB-certificaat is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert. Een expert, die zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en systematisch borgen van die kwaliteit. Het mag duidelijk zijn dat Robbemondt trots is onder dit certificaat te mogen werken. 

 

 

 

Wat we doen:

 • Woningbouw:
  Nieuwbouw of verbouw van woningen onder architectuur of naar eigen ontwerp
 • Utiliteitsbouw:
  Nieuwbouw of verbouw van bedrijfs- en agrarische gebouwen
 • Restauratie:
  Restauratiewerkzaamheden aan monumentale woningen, boerderijen, sluizen, kademuren,
  tuinmuren enz.
 • Renovatie:
  Onderhoudswerkzaamheden aan woningen en bedrijfspanden