Certificeringen & keurmerken 

ERB  (Erkend Restauratie Bouwbedrijf) 

Bouwbedrijf Robbemondt mag sinds 1 mei 2015, middels een samenwerkings-verband met G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf uit Brakel, restauratie-werkzaamheden onder het certificaat Erkend Restauratie Bouwbedrijf uitvoeren. Het ERB-certificaat  is bestemd voor bouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in het restaureren van monumentale objecten. Ruime restauratie ervaring met het Nederlands erfgoed is hierbij een absolute vereiste. Juist dat laatste heeft Robbemondt, samen met Van der Ven, door veel inzet en toewijding de afgelopen jaren met groot succes bewezen. Middels het ERB-certificaat is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert. Een expert, die zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en systematisch borgen van die kwaliteit. Het mag duidelijk zijn dat Robbemondt trots is onder dit certificaat te mogen werken. 

 

Bouwgarant 

Bouwbedrijf Robbemondt is aangesloten bij Bouwgarant, en voldoet daarmee aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit, vakmanschap en betrouwbaarheid en wordt hierop periodiek getoetst. Middels ons lidmaatschap van Bouwgarant kunt u er van op aan dat uw bouwproject geen enkel risico loopt. U bent verzekerd van de juiste vakmensen, verzekeringen en werkprocessen. Als u ons als Bouwgarant aannemer een opdracht verstrekt, kunt u voor het uit te voeren project de verbouw garantie afsluiten.

 

VCA

Bouwbedrijf Robbemondt investeert graag in kennis en kwaliteit van haar medewerkers en dan mag een VCA-certificaat uiteraard niet ontbreken. Op dit moment zijn dan ook al onze medewerkers in het bezit van een geldig VCA-certificaat. Overigens zijn er binnen onze onderneming ook nog eens een aantal medewerkers in het bezit van een zogenaamd VOL-VCA-certificaat (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA). Zo zijn onze medewerkers op de hoogte van de regels om zo veilig mogelijk te werken en eventuele risico’s uit te sluiten.

 

Fundeon erkend leerbedrijf

Bouwbedrijf Robbemondt is een Fundeon erkend leerbedrijf. Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw. Deze organisatie bepaalt of een bedrijf geschikt is om als leerbedrijf voor jongeren te fungeren.
Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een opleiding in de bouw volgen, het vak in de praktijk. Bouwbedrijf Robbemondt hecht er veel waarde aan, dat jongeren de kans krijgen om een beroepsopleiding in de bouw te volgen, en stelt daarom regelmatig stage- en opleidingsplaatsen beschikbaar.

 

 

 

Wat we doen:

 • Woningbouw:
  Nieuwbouw of verbouw van woningen onder architectuur of naar eigen ontwerp
 • Utiliteitsbouw:
  Nieuwbouw of verbouw van bedrijfs- en agrarische gebouwen
 • Restauratie:
  Restauratiewerkzaamheden aan monumentale woningen, boerderijen, sluizen, kademuren,
  tuinmuren enz.
 • Renovatie:
  Onderhoudswerkzaamheden aan woningen en bedrijfspanden